02/2019 Generálna oprava vodiaceho voza č.1

23/10/2019

Účelom rekonštrukcie je modernizácia strojného zariadenia a ekologizácie technologického procesu výroby koksu vo fáze jeho vytlačovania z komory.