03/12/2019 Predstavenie nového loga WITKOWITZ

23/10/2019

Dňa 03.12.2019 sa konalo vo veľkej kotlárenskej expedičnej hale vo Vítkoviciach za účastí 800 zamestnancov spoločnosti patriacich do skupiny WITKOWITZ oficiálne predstavenie loga WITKOWITZ.
Viac informácií o odhalení nového loga a spoločnosti WITKOWITZ SLOVAKIA nájdete na https://www.linkedin.com/company/witkowitzslovakia