11/2022 Ekologizácia šachtovej pece, vrátane periférií a konvertorov v KOVOHUTY, a.s. Krompachy “_časť PS 01 - Šachtová pec

01/11/2022

Účelom realizácie projektu je ekologizácia výroby rafinovanej medi.