11/2021 Ekologizácia šachtovej pece, vrátane periférií a konvertorov v KOVOHUTY, a.s. Krompachy “_časť PS 03 - Konvertory

01/12/2021

Účelom realizácie projektu je ekologizácia výroby rafinovanej medi.