O nás

Spoločnosť WITKOWITZ SLOVAKIA a. s. je dlhoročným a stabilným dodávateľom strojných kusových dodávok a väčších technologických investičných celkov v regióne strednej Európy.

História firmy siaha až do roku 1994, založením spoločnosti VÍTKOVICE RP SLOVAKIA s.r.o., ako realizačná zložka niekdajšieho divízneho investičného závodu (DIZ) Vítkovického strojárenského holdingu v Ostrave. Po viacerých rokoch úspešného pôsobenia došlo v roku 2003 k pripojeniu spoločnosti k novovzniknutej strojárenskej VMG a následne k zmene názvu a formy spoločnosti (2010) na VÍTKOVICE SLOVAKIA a. s. V roku 2018 kupuje 100% akcií spoločnosť FARVIS s.r.o. a tým zabezpečuje budúcnosť fungovania v rámci skupiny firiem okolo investičnej skupiny E – INVEST a. s.

WITKOWITZ SLOVAKIA a s. predstavuje od roku 2018 pokračovanie úspešného dlhoročného pôsobenia spoločnosti v strojárenskom odvetví a reprezentuje historický odkaz strojárenskej výroby a inžinierskej činnosti Vítkovických závodov ( založených v r. 1828 ) na území Slovenskej republiky.