Kusové dodávky

Kusové dodávky

Dodávka investičných celkov

Odliatky

Kusové odliatky z ocele až do kusovej hmotnosti max. 170 t
Odliatky z uhlíkatých alebo nízko legovaných ocelí
Odliatky z tvárnej, sivej a temperovanej liatiny

Výkovky

Voľne kované výkovky širokého váhového rozpätia
Výkovky z uhlíkových, nízko legovaných a nehrdzavejúcich ocelí pre všetky odvetvia strojárenského a hutníckeho priemyslu

Prevodovky

Prevodovky a prevodové skrine (čelné, kužeľové, kužeľočelné, závitovkové, planetové)
Skrutkové zdviháky
Ozubené kolesá a vence
Závitovkové kolesá a hriadele
Zubové spojky
Špeciálne spojky

Mlecie gule

Ponúkame v následujúcich štandardoch
tvrdosti (prípadne upravené na zvláštné
požiadavky zákazníka) :
240 – 360 HB
421 – 596 HV (42 – 55 HRC)
597 – 830 HV (56 – 65 HRC)

Zvarence

Zaisťujeme výrobu zvarencov rôznych rozmerov
Výroba podľa dodanej výkresovej dokumentácie zákazníka prípadne možnosť naprojektovania