Výrobný program

Dodávka investičných celkov

Energetika

Klasické parné kotle a kotolne
Fluidné parné kotle a kotolne
Kotle teplárenské a elektrárenské na spaľovanie fosílnych palív
Kotle priemyselné na spaľovanie plynných a kvapalných palív
Kotle na využitie energie komunálnych a priemyselných odpadov
Zariadenia pre zníženie emisií
Odsírovanie spalín
Odprášenie spalín
Skládky uhlia a zauhľovanie elektrární
Chemické úpravne vody pre klasické kotolné jednotky
Zariadenia pre hydroenergetiku a tepelnú energetikua

Uskladňovacie nádrže & EKO engineering

Tlakové nádoby pre ľahkú a ťažkú
chémiu
Špeciálne nádrže a zásobníky
Valcové zasypané zásobníky
Klasické stojaté zásobníky
Veľkokapacitné nádrže na ropu a ropné produkty
Beztlakové nádoby veľkokapacitné, jedno alebo dvojplášťové s plávajúcou alebo pevnou strechou
Beztlakové nádoby uskladňovacie, jedno alebo dvojplášťové s pevnou strechou
Tepelné výmenníky
Reaktory, absorbéry, chemické kolóny
Zinkové a katódové vane
Čističky odpadových vôd a bioplynové stanice

CNG Stanice

Plniace systémy CNG
Projekčná činnosť a výstavba staníc CNG
Výroba oceľových fliaš pre prepravu a skladovanie technických plynov
Výroba stacionárnych a prepravných zásobníkových systémov primárne
na CNG, ale aj iné technické plyny
Trajlerové vozy s kapacitou až 5700 m3

Priemyslové halové systémy & Oceľové konštrukcie

Inžiniering a dodávky oceľových hál
Skladové haly
Výstavba na kľúč podľa požiadaviek zákazníka
Mosty
Ľahké oceľové konštrukcie
Ťažké oceľové konštrukcie

Hutnícto

Pece palivové, priemyslové (komorové, narážacie, krokové, karuselové, vozové)
Pecné agregáty
Pece pre tepelné spracovanie
Ohrievacie pece
Ekologizácia hutníckej výroby (odprášenie, odhlučnenie, filtrácia spalín)
Zariadenia valcovní vrátane rúrovní (valcovacie stolice, periférne zariadenia teplých valcovacích staníc)
Stroje a zariadenia oceliarní (plynulé liatie ocele, oceliarne konvertorové a elektro, sekundárna metalurgia, pánve, medzipánve, prevážacie vozy, žeriavy, transportné
zariadenie, podávače, triediče)

Koksovne

Výtlačné stroje
Vodiace vozy
Plniace, prevážacie vozy
Technologické zariadenia pre hasenie koksu
Koksárenské batérie
Systémy vykurovania batérií
Dvere a obloženie koksárenských komôr

Úpravárenské procesy

Stroje a zariadenia pre úpravu uhlia a iných nerastných surovín (triediace a sušiace bubny, flotácia, drviarne, triediarne, rozdružovacie a zahušťovacie cyklóny, elektromagnetické separátory, odstredivky, dehydrátory)
Stroje na prepravu sypkých hmôt
Homogenizačné a skládkové stroje
Lanové bubny a hriadele pre hĺbkové ťaženie

Kusové dodávky

Dodávka investičných celkov

Odliatky

Kusové odliatky z ocele až do kusovej hmotnosti max. 170 t
Odliatky z uhlíkatých alebo nízko legovaných ocelí
Odliatky z tvárnej, sivej a temperovanej liatiny

Výkovky

Voľne kované výkovky širokého váhového rozpätia
Výkovky z uhlíkových, nízko legovaných a nehrdzavejúcich ocelí pre všetky odvetvia strojárenského a hutníckeho priemyslu

Prevodovky

Prevodovky a prevodové skrine (čelné, kužeľové, kužeľočelné, závitovkové, planetové)
Skrutkové zdviháky
Ozubené kolesá a vence
Závitovkové kolesá a hriadele
Zubové spojky
Špeciálne spojky

Mlecie gule

Ponúkame v následujúcich štandardoch
tvrdosti (prípadne upravené na zvláštné
požiadavky zákazníka) :
240 – 360 HB
421 – 596 HV (42 – 55 HRC)
597 – 830 HV (56 – 65 HRC)

Zvarence

Zaisťujeme výrobu zvarencov rôznych rozmerov
Výroba podľa dodanej výkresovej dokumentácie zákazníka prípadne možnosť naprojektovania