Referencie

2018
2018
2017 – 2018
2017 – 2018
2017
2017
2017
2016
2015
2015
2014
2014
2013
2013
2012
2011
2009
2008
2007-2008
2005
2005-2006
2004-2005
2003-2004
2001-2002
2000
1998 -2000
1997
1997
1996-1997
1995
Dodávka časti ohrievača vzduchu č.13 na VP1
Odsávacia predloha KB blok C
Odprášenie koncov spekacích pásov 3, 4
Odprášenie koncov spekacích pásov 1, 2
Odsávacia predloha KB3 blok B
Výroba kotlového telesa VT Bubon pre Kotol K6
Premurovanie 5 stien KB3
Premurovanie 5 stien KB3
Výroba kotlového telesa VT Bubon pre Kotol K7
Zvýšenie účinnosti odprášenia VP2, VP3
Premurovanie 5 stien KB3
1 ks skladovacia nádrž Bošany Ruba
2 ks nádrže fermentora Bošany
Premurovanie 5 stien KB3
Premurovanie 5 stien KB3
Premurovanie 6 stien KB3
Kolóny
GO VP2
Skladovacie nádrže
Uzatvorenie spalinového kotla č.2
Odprášenie OC2
Bez emisné plnenie komôr KB1 a KB3
Odprášenie OC2
Hydrocyklónová separácia VP kalov
Vozy na prevoz šrotu
Pojazdné miešače 350 t
GO VP3
Baňa Bankov
Odsírenie ocele
Ohrevy liacich pánví
U.S.Steel Košice
U.S.Steel Košice
U.S.Steel Košice
U.S.Steel Košice
U.S.Steel Košice
Energyco s.r.o., Rožňava
U.S.Steel Košice
U.S.Steel Košice
Energyco s.r.o., Rožňava
U.S.Steel Košice
U.S.Steel Košice
Ruba Energy GmbH Kevelaer
Ruba Energy GmbH Kevelaer
U.S.Steel Košice
U.S.Steel Košice
U.S.Steel Košice
CHEMOPROJEKT PRAHA
U.S.Steel Košice
CHEMOPROJEKT PRAHA
U.S.Steel Košice
U.S.Steel Košice
U.S.Steel Košice
U.S.Steel Košice
U.S.Steel Košice
U.S.Steel Košice
U.S.Steel Košice
U.S.Steel Košice
KOMAG
U.S.Steel Košice
U.S.Steel Košice